En national samvittighed med et internationalt islæt

/En national samvittighed med et internationalt islæt

En national samvittighed med et internationalt islæt

På sådan en dejlig solskinsdag, kan man let blive fristet til at tænke store tanker …

Den danske regering fremlægger i foråret 2017 en handlingsplan for FNs Verdensmål, med opfordring til alle aktører i Danmark om at engagere sig og bidrage til opnåelsen af FNs verdensmål. I samme åndedrag nævnes det, at den offentlige sektor skal være omdrejningspunktet for planlægningen og implementering af disse verdensmål. På Natur & Miljø bringer vi målene ned i øjenhøjde, og forholder os til virkeligheden, når vi taler om bæredygtig udvikling i samfundet, naturen og miljøet.

I bevægelse mod målene

Nogle af de større kommuner er godt på vej med mål og plan for implementering af Verdensmålene i Danmark.

De har en dagsorden om verdensmålene på ledelsesniveau, og vurderer, at verdensmålene har betydning for kommunen. De mindre kommuner har også kendskab til Verdensmålene, men har måske endnu ikke en konkret plan for implementeringen. Men det kommer.

De centrale stikord i valget af de specifikke Verdensmål har naturligt været cirkulær økonomi, bæredygtighed og et robust samfund.

FN målene er væsentlige for bæredygtig udvikling og er en fælles ramme, der kan styrke sammentænkningen på tværs af forvaltninger, projekter og initiativer.

Debatterne på Natur & Miljø vil være et godt udgangspunkt for at fortsætte arbejdet med og debatterne omkring Verdensmålene i egen organisation!

Hvor er målene på Natur & Miljø?

Vi valgte efter mange overvejelser at beholde de traditionelle spor med sessioner på Natur & Miljø 18, frem for at slå faglighederne sammen under målene. Målene relateres til og findes under de faglige emner. Vi lægger selvfølgelig stadig stor vægt på tværfaglighed og på deltagernes mulighed for at networke.

Hvem står bag konferencen?

Konferencen arrangeres af KTC og EnviNa.

Tovholdere fra stat, kommuner og virksomheder har udarbejdet det meget alsidige og inspirerende program. Vi sætter stor pris på at Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, KL, Danske Regioner, Aarhus Universitet v. DCE og Københavns Universitet også har ønsket at samarbejde om denne 7. Natur & Miljø konference.

2018-04-19T16:16:39+00:00torsdag, 19-04-2018, 16:16|