Program2018-05-01T15:24:29+00:00

FNs Verdensmål – drivkraften bag bæredygtig udvikling og vækst

Det handler om at tage et gensidigt ansvar for hinandens eksistens – globalt, nationalt og lokalt – nu og i fremtiden. Det er sagt og skrevet før, men temaet bæredygtig udvikling og vækst er mere relevant end nogensinde før.

Hvis alle levede som danskere, havde vi brug for tre jordkloder til vores forbrug. Og med den hastigt voksende verdensbefolkning gør den indledende sætning et stort indtryk.

Den danske regering fremlagde sin handlingsplan i foråret 2017, hvor den opfordrer alle aktører i Danmark til at engagere sig og bidrage til opnåelsen af verdensmålene.

Regeringens plan er, at den offentlige sektor skal være motor for implementeringen af verdensmålene. Implementering af verdensmålene skal blandt andet ske ved udvikling af en handleplan i kommunerne.

Vi ønsker med Natur & Miljø-konferencen at skubbe lidt til tankerne om udviklings – og implementeringsplanerne i Danmarks forskellige organisationer, med blikket rettet mod samarbejde, bæredygtighed, cirkulær økonomi og et resilient (robust) samfund.