SPOR A – Grund- og drikkevand2018-05-30T15:02:50+00:00

SPOR A – Grund- og drikkevand

I grundvands- og drikkevandssessionerne vil vi tage udgangspunkt i, hvordan man helt konkret kan arbejde med FNs verdensmål i kommuner, forsyningsselskaber og relaterede virksomheder. Vandcenter Syd bruger for eksempel FNs verdensmål i forsyningens samlede strategi, og Aarhus Kommunes håndtering af  Verdensmålene.

På en workshop i forlængelse heraf vil du som deltager få mulighed for i grupper at drøfte egne idéer til, hvordan FNs verdensmål kan implementeres i jeres strategiske arbejde.

Vi ser også nærmere på terrænnært grundvand. Hvordan kan vi kortlægge det og udnytte det til at være andet og mere end et stort problem for forsyningsselskaber, kommuner, grundejere og landmænd? Hvilke rekreative muligheder er der i terrænnært grundvand? Vi tager på cykelekskursion sammen med vandløbssporet for at se nærmere på, hvordan Herning Kommune håndterer det terrænnære grundvand.

Fokuspunkter i grundvands- og drikkevandssessionerne:

 • FNs verdensmål som en del af det strategiske arbejde i vandforretningen
 • Workshop om implementering af verdensmålene i vandforretningen
 • Terrænnært grundvand – fra problem til rekreativt område
 • Fælles cykelekskursion med vandløbssporet til blandt andet Lillelund Engpark og Herning Kommunes nye, rekreative klimasø (Sammen med Vandløb)

Grundvand & drikkevand og FNs Verdensmål

Onsdag d. 6. juni

kl. 13.30 -15.00

Implementering af FNs Verdensmål i VandCenter Syd

v. Projektchef Troels Kærgaard Bjerre, VandCenter Syd

Implementering af FNs Verdensmål i Aarhus Kommunes vandsektor

v. Teamleder Gitte Normand Andersen, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Hvordan arbejder en stor ingeniørvirksomhed med verdensmålene

v. Markedsleder for vandressourcer Marianne Jeppesen, COWI

kl. 15.45 – 17.15

Workshop om implementeringen af verdensmålene

Vi arbejder med følgende spørgsmål:

 • Hvor er vi hver især med verdensmålene i vandbutikken?
 • Hvor vil vi gerne hen i forhold til verdensmålene?
 • Hvordan kommer vi derhen, hvor vi gerne vil være?

 v. Anders Refsgaard, COWI, Karin-Merete Mose, Holstebro Kommune og Marianne Jeppesen, COWI

Torsdag d. 7. juni

kl. 09.00 – 10.30

Om terrænnært grundvand

Hvor langt er GEUS kommet med kortlægningen af det terrænnære grundvand

v. Seniorrådgiver Hans Jørgen Henriksen, GEUS

Forsyningernes udfordringer med det terrænnære grundvand

v. Afdelingsleder Benny Nielsen, Herning Vand

Det terrænære grundvand – et rekreativ element i lokalplanlægningen

v. Geolog, Natur- og miljøsagsbehandler Lise Kristensen, Holstebro Kommune

Hvilke rekreative muligheder er der med højtstående grundvand

v. Arkitekt, projektleder Helle Baker, COWI A/S

kl. 11.00 – 15.00

Session A4 og A5 afvikles sammen med Session B4 og B5, Vandløb

Vi cykler til destinationerne

Besøg hos Lillelund Engpark og Herning Kommunes nye, rekreative klimasø

Klimatilpasning og medfinansiering, stigende grundvandsspejl, vandløbsrestaurering, grødeskæring, miljømål og måling heraf (flora og fauna).

Fokus på:

 • synergier
 • helhedsorientering

– altså at en løsningsmodel / et projekt tilgodeser flere hensyn. Eks. klimatilpasning, vandløbskvalitet, rekreation, sundhed, naturtyper mv. Og at projekterne sammen med andre tiltag medvirker til helhedsorienterede forvaltning af vandløbssystemer.

v. Kommunale (lokale) vandløbsforvaltere

kl. 13.30 – 15.00

Session A4 og A5 afvikles sammen med Session B4 og B5, Vandløb

Vi cykler til destinationerne

Besøg hos Lillelund Engpark og Herning Kommunes nye, rekreative klimasø

Klimatilpasning og medfinansiering, stigende grundvandsspejl, vandløbsrestaurering, grødeskæring, miljømål og måling heraf (flora og fauna).

Fokus på:

 • synergier
 • helhedsorientering

– altså at en løsningsmodel / et projekt tilgodeser flere hensyn. Eks. klimatilpasning, vandløbskvalitet, rekreation, sundhed, naturtyper mv. Og at projekterne sammen med andre tiltag medvirker til helhedsorienterede forvaltning af vandløbssystemer.

v. Kommunale (lokale) vandløbsforvaltere

Medvirkende