SPOR D – Affald og ressourcer2018-05-29T14:44:24+00:00

SPOR D – Affald & ressourcer

På affald- & ressourcer-sessionerne vil vi gribe FNs verdensmål om bæredygtig udvikling og ansvarligt forbrug an gennem et hovedtema om cirkulær økonomi. I dag er cirkulær økonomi i høj grad et buzzword, men hvordan sikrer vi, at det fremover udvikler sig til at blive den altdominerende måde at tænke og håndtere affald og ressourcer på?

Hvordan sikrer vi en langt højere grad af direkte genbrug, så vi undgår ressourcekrævende forarbejdningsprocesser? Og hvordan kan vi med nye teknologier udvinde endnu mere af eksempelvis fødevareaffald?

Vi vil tage udgangspunkt i nogle af de mest affaldstunge brancher, byggebranchen, plastikindustrien og fødevareindustrien, og i de enkelte sessioner lægge op til diskussion på baggrund af såvel udfordringerne som de nye muligheder og teknologiske løsninger, der spirer frem i disse år.

Fokuspunkter i affald & ressourcer-sessionerne:

  • Cirkulær økonomi som værktøj i fremtidens affaldshåndtering og -minimering
  • De affaldstunge brancher – byggeri, fødevarer og plastik
  • Direkte genbrug og upcycling frem for forbrænding og deponi
  • Nye teknologier til ressourceudvinding fra madaffald og undgåelse af madspild
  • De nye europæiske og nationale direktiver på affaldsområdet
  • Netværks- og debatarrangement ift. udvalgte problemstillinger
  • Konkrete cases og løsninger på relevante udfordringer i forhold til cirkulær økonomi

At realisere udvalgte Verdensmål: Cirkulær økonomi som værktøj

Onsdag d. 6 juni

kl. 13.30 – 15.00

Plastik: Problemer og løsninger (inkl. status på cirkulære økonomi)

Dagsordenen sættes for cirkulær økonomi på nationalt og internationalt plan

Miljøstyrelsen giver en status på cirkulær økonomi, både på nationalt og internationalt plan. Oplægget sætter dagsordenen for alle sporets sessioner.

v. Projektleder Mette Marie Nielsen, Miljøstyrelsen

Plastikbranchen og aktuelle problematikker omkring plastik

I forlængelse heraf, gives en opdatering på aktuelle bæredygtighedsproblematikker ift. plastik. Plastik er et smart og funktionelt materiale, men vi står med nogle helt konkrete udfordringer, som kræver løsninger, snarest. Fx skal indsamlingen og genanvendelsen af plastik både forøges og forbedres.

Hvordan kan det offentlige og private løse en plastikrelateret udfordring?

Der præsenteres en konkret case, hvor det offentlige og det private har indledt et samarbejde om en fælles løsning på en bestemt plastikproblematik. Publikum får indsigt i processen fra start til nu, mens særlige nedslag og pointer fremhæves, for at give en så gennemsigtig fortælling, som muligt.

v. Sektionsleder Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune og Direktør/Ejer Kim Dalsgaard, Dansk Affaldsminimering

Efter oplæggene åbnes gulvet for spørgsmål til og networking med oplægsholderne.

kl. 15.45 – 17.15

Byggeri og arkitektur: Bæredygtighed i en affaldstung branche

Kunsten at designe og bygge bæredygtigt ved hjælp af cirkulære mindsets og forretningsmodeller

Status på området for bæredygtigt byggeri

Hvordan omstiller man en branche der står for 1/3 af de samlede affaldsmængder, til bæredygtige tankegange via fx cirkulære modeller? Teknologisk Institut sætter dagsordenen for en af de brancher der kan yde et massivt bidrag i opnåelsen af udvalgte Verdensmål.

v. Sektionsleder Grith Bech-Nielsen, Teknologisk Institut

Cirkulær arkitektur og upcycling

Hvordan kan arkitektur være en ’driver’ for cirkulær økonomi? Indlægget sætter fokus på genbrug og upcycling af byggematerialer, og der præsenteres konkrete eksempler på cirkulære projekter og tankerne bag. Virksomheden har på få år formået at placere sig på toppen af dansk bæredygtig arkitektur, men hvordan når man dertil, og hvilke visioner følger med en øget omtale og popularitet?

v. Direktør Anders Lendager, Lendager Group (Arkitekter)

Cirkulær forretning og samarbejde mellem det private og offentlige

Cirkulær økonomi handler i høj grad om at man, ud over at gøre noget godt for mennesker og/eller miljø, formår at skabe en god forretning, og gerne nye arbejdspladser. Der præsenteres en konkret og cirkulær case om en virksomhed, der har formået netop dette, samt dennes erfaringer med at samarbejde med det offentlige. Vi får ligeledes det offentlige virkes perspektiv på et sådant samarbejde, hvor samarbejde på tværs bidrager til omstillingen til cirkulær økonomi.

v. Direktør Claus Juul Nielsen, Gamle Mursten og direktør Steen Madsen, AVV Hjørring.

Spørgsmål og netværk (åbent gulv)

Torsdag d. 7. juni

kl. 09.00 – 10.30

Fokus på madspild, fødevarer som ressource, samt aktuel forskning

Status på fødevareområdet

Fødevarestyrelsen sætter dagsordenen og giver en status på fødevarer som ressource. I dag smider vi 1/3 af de fødevarer, vi producerer på verdensplan, ud. Der er derfor brug for løsninger og nytænkning af området.

Teknologi som redskab i kampen mod madspild

Too Good To Go har en mission om at bekæmpe madspild via en god business case baseret på en app til mobiltelefonen og et stærkt netværk af samarbejdspartnere. Virksomheden startede i Danmark, men er i dag en international operatør. Virksomheden er i en rivende udvikling, og vi præsenteres for udfordringer og løsninger på de problemer, virksomheden hhv. har mødt og fundet frem til.

v. Co-Founder Klaus B. Pedersen, Too Good To Go

Forskning i organisk affald som ressource

Cirkulær økonomi handler i høj grad om at maksimere udnyttelsen af ressourcerne, og herunder affald som ressource. DTU forsker bl.a. i den organiske affaldsmasse, hvor de hele tiden stræber efter ekstrahere flest mulige ressourcer fra fraktionen, uden at miste de nuværende egenskaber (fx biogødning og biogas). Vi får en præsentation af DTU’s arbejde med den organiske affaldsmasse og deres syn på fremtiden for denne affaldsfraktion.

v. postdoc. Borja Valverde Pérez, DTU Environment

Social bæredygtighed med udgangspunkt i fødevarer

FødevareBanken flytter overskudsfødevarer fra producenter og engros til socialt udsatte – hver dag. Kom og hør, hvordan en non-profit organisation byder ind i kampen mod madspild og madfattigdom i Danmark. Som socialøkonomisk virksomhed, har FødevareBanken et stort fokus på social bæredygtighed, og er i dag at finde flere steder i landet.

v. driftschef Martin Brink, FødevareBanken

Kl. 11.00 – 12.30

Gårtur med Årstiderne Arkitekter

Vi samles ved MCH Herning Kongrescenters hovedindgang, gerne 5-10 minutter før vi går. Vi bliver hentet kl. 11:00 foran hovedindgangen til MCH Kongrescenter.

I forlængelse af sessionen om bæredygtigt byggeri, tager Årstiderne Arkitekter os med på en gåtur til et nyere projekt, hvor et gammelt plejehjem er omdannet til nye studieboliger. Her præsenteres vi for processen bag projektet, der sikrer at en gammel bygning ikke nødvendigvis skal nedrives, men kan danne rammen for en ny beboermålgruppe. Vi bliver hentet kl. 11:00 foran hovedindgangen til MCH Kongrescenter.

v. arkitekt Brian Højbjerre Sørensen og bygningskonstruktør Henrik Damgaard Nielsen hos Årstiderne Arkitekter

PS: Det tager kun ca. 7 min. at gå til firmaets Herning adresse. Skulle det regne, så har vi regnslag til rådighed.

Afsluttende workshop og networking

Vi runder sporet Affald & Ressourcer af med at diskutere og forsøge at finde løsninger på forud stillede problematikker inden for den cirkulære økonomi. På hvert bord ligger nogle opgaver skabt ud fra konkrete problemstillinger ift. omstillingen til cirkulær økonomi. Deltagerne ved hvert bord diskuterer og noterer mulige løsninger på problematikkerne. Hvert bord vælger en oplæser og notar. Input sendes ud til alle der deltager i sessionen (mailadresser noteres på fremlagt ark).

Der vil være pause mellem opgaverne til at netværke.

Man kan godt deltage, selv om man ikke har deltaget i session D1 til D4.

Medvirkende