SPOR H – Virksomheder2018-06-05T18:14:41+00:00

Spor H – Virksomheder

På virksomhedssessionerne vil vores hovedfokus ligge på, hvordan vi som kommunale tilsynsmedarbejdere kan inspirere virksomheder til at arbejde både strategisk og konkret med FNs verdensmål. Vi skal blandt andet høre, hvordan Gladsaxe Kommune har sat verdensmålene på dagsordenen og udarbejdet en række tilbud til virksomhederne. Herudover får vi et indblik i, hvordan virksomheden egetæpper i Herning har taget verdensmålene til sig og indarbejdet dem i virksomhedens strategier og mål.

Hvad sker der med det sorterede affald? Det spørgsmål får vi svar på under en ekskursion til Marius Pedersens division for specialaffald, der håndterer farligt affald fra virksomheder i hele Danmark. På affaldssiden er der også en ny BAT-konklusion for affaldsbehandlingsanlæg på vej. Den vil Miljøstyrelsen præsentere.

Hvordan lagrer vi energi fra den efterhånden billige sol- og vindkraft? Det får vi et bud på fra de to højteknologiske, danske virksomheder Nel Hydrogen og GreenLab, der arbejder på hver deres løsning i form af brint.

Fokuspunkter i virksomhedssessionerne:

  • Hvordan inspirerer vi i kommunerne virksomhederne til at arbejde med FNs verdensmål?
  • Gladsaxe Kommune deler ud af sin erfaring med at sætte verdensmålene på dagsordenen
  • Hos virksomheden egetæpper er verdensmålene en del af strategien
  • Hvor bliver farligt affald af? Ekskursion til Marius Pedersens division for specialaffald.
  • Nye BAT-konklusioner for affaldsbehandlingsanlæg. Miljøstyrelsen præsenterer.
  • Kan vi gemme sol- og vindkraft? To danske virksomheder præsenterer hver deres metode.

Onsdag d. 6. juni

kl. 13.30 – 15.00

Hvordan kan vi som tilsynsmedarbejder få virksomhederne til at arbejde med FNs verdensmål?

Egetæpper har indarbejdet verdensmålene i deres miljømål.

Oplæg v. CSR Projekt Manager Dorthe Aaboe Kallestrup, Egetæpper A/S

Hvordan arbejder Gladsaxe Kommune med FN’s verdensmål i forhold til virksomhederne. Gladsaxe Kommune har udarbejdet en række tilbud til virksomhederne.

Oplæg v. miljømedarbejder Bibbi Walsh, Gladsaxe Kommune

Efterfølgende diskussion

15.45 – 17.15

Besøget vil give indblik i Marius Pedersens håndtering af farligt affald fra virksomheder i hele landet.

v. Regionschef Kim Lund Jensen, Marius Pedersen A/S

Torsdag d. 7. juni

09.00 – 10.30

BAT-konklusion

Ny BAT-konklusion for affaldsbehandlingsanlæg er på vej. Miljøstyrelsen vil præsentere BAT-konklusionens indhold og konsekvenser for affaldsvirksomhederne. Derudover vil de komme ind på forhold kommunerne som godkendelses- og tilsynsmyndighed skal være særligt opmærksomme på ift. danske affaldsvirksomheder og tidshorisont for vedtagelse.

v. Projektleder Claus L. Christensen, Miljøstyrelsen

Stena Recycling – en virksomhed, der har deltaget i arbejdet med BAT-konklusionen

v. HSE chef Steen Hansen, Stena Recycling

kl. 11.00 – 12.30

MUDP er et program under Miljø- og Fødevareministeriet, der støtter udvikling, test og demonstration af miljøeffektiv teknologi. MUDP støtter projekter inden for alt fra vand og klimatilpasning til luft, kemikalier, ressourcer, affald og bæredygtigt byggeri. Programmet blev oprettet i 2007 og har støttet i alt 488 projekter med ca. 700 millioner kroner.

Information om denne statslige støtteordning, hvor bl.a. virksomheder søger om medfinansiering til deres miljøteknologiske udviklingsarbejde. Det kan være nyttigt at have kendskab til muligheder i MUDP, når du som miljømedarbejder taler med virksomheder om innovation ved tilsyn.

v. AC-tekniker, Nanna Rørbech, Erhverv, Ecoinnovation, Miljø- og Fødevareministeriet

Industriel Symbiose og OPP

Kalundborg Symbiosen og Dansk SymbioseCenter

Rest til Ressource, hvor DSC sammen med  håndfuld kommuner i Region Sjælland, har gennemført screeninger af SMV’er der har resulteret i Tekniske Udviklingsplaner, Grønne Forretningsmodeller og identifikation af nye symbioser. Her er udviklet et værktøj og en database til udbredelse af konceptet som allerede pågår.

v. Per Møller, Head of Symbiosis Center Denmark

kl. 13.30 – 15.00

Hvordan ‘gemmer’ man energi? Og kan man?

Prisen på elektricitet fremstillet fra vind- eller solkraft er faldet kraftigt i de senere år, så den i dag er konkurrencedygtig med elektricitet fra kul og gas. Det betyder at fremtidens globale energisystem vil blive elektrificeret i en langt højere grad end vi kender det i dag. Det bliver imidlertid svært at erstatte flydende brændsler med elektricitet lagret i batterier når det gælder den tunge transport – lastbiler, skibe og fly. Det skyldes at energitætheden (den mængde energi der kan lagres per volumen eller vægt) er meget højere for flydende brændsler. Hvordan kan vi så ”gemme” energien?

v. Vice President Technology Uffe Borup,  Nel Hydrogen

Efterfulgt af debat og opsamling

Medvirkende